Het waarom en het hoe van GelijkgeSTEMd ontdek je hier.

Voor wie is het?

Iedereen die zijn steentje wil bijdragen aan een inclusief STEM landschap in Oost-Vlaanderen

Organiseer jij STEM trajecten? Heb jij een locatie ter beschikking? Werk je met kinderen en/of jongeren? Ken jij mensen die willen meehelpen? Of wil je simpelweg je steentje bijdragen aan ons project, maar weet je nog niet hoe? Wij zoeken jou of je organisatie voor onze missie: het introduceren en uitbreiden van een inclusief buitenschools STEM aanbod in Oost-Vlaanderen.

Wat is het?

Gelijkgestemd subsidieerd buitenschoolse STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) activiteiten voor kinderen en jongeren, in het bijzonder voor diegenen die het moeilijkst te bereiken zijn binnen STEM. Denk aan meisjes, meisjes/jongens met een lage sociaaleconomische status (SES) en/of een migratieachtergrond, jongeren met een spectrum stoornis, ect ... Met onze subsidies krijgen de organisatoren dat extra duwtje in de rug nodig om STEM trajecten voor iedereen te maken, inclusief onze doelgroepen. Hiernaast bouwen wij aan een netwerk van gelijkgestemden die onze mening delen en graag hun steentje bijdragen aan de uitbouw van inclusieve trajecten in Oost – Vlaanderen. Daarnaast bieden we op deze website een aanbod van tips, good practices en aanbevelingen om zo coöperatief op zoek te gaan naar een aangepast buitenschools STEM-aanbod, op maat van kinderen en jongeren.

 

Het onstaan van dit project is gebaseerd op bevindingen uit de literatuur, de diversiteitstoolbox van de Ambrassade, het voortraject van de provincie Oost-Vlaanderen en gesprekken met experts uit de welzijnssector en STEM-aanbieders. Als antwoord hierop ontwikkelde GelijkgeSTEMd, in opdracht van VLAIO, de 10 tips en richtlijnen op deze website te vinden. De tips zijn een praktische tool om concreet aan de slag te gaan met diversiteit. Wil je graag iets meer te weten komen over het voortraject van de Provincie Oost-Vlaanderen? Scrol dan zeker verder!

Voortraject Provincie Oost-Vlaanderen

Het vooronderzoek, gesteund door Provincie Oost-Vlaanderen en uitgevoerd door onderzoekers van Odisee hogeschool en De Creatieve STEM (deze laatste in samenwerking met Brede School Gent), diende als een opstap tot de uiteindelijke aanbevelingen van GelijkgeSTEMd. 

In dit onderzoek werd gericht getest tijdens 3 pilootprojecten wat kritische succesfactoren van STEM-activiteiten zijn voor kinderen met een lage socio-economische status (SES) en/of migratieachtergrond.

Dit resulteerde in een 10-tal aanbevelingen, te downloaden in de toolbox van deze website, klaar om toegepast te worden door jou!

Waarom is het nodig?

eerst inclusie, dan diversiteit

Inclusie en diversiteit worden vaak in één adem genoemd. Toch zijn het twee verschillende begrippen.

Inclusie

De term inclusie wordt vaak gebruikt om het insluiten van mensen met een fysieke of psychische beperking aan te duiden, maar dit is niet de volledige betekenis van de term. Inclusie is erop gericht om iedereen er te laten bijhoren: naast personen met een handicap, ook allochtonen, maatschappelijk kwestbaren, holibi’s, enz.

Hierbij gaat het dus om het creëren van een cultuur waar iedereen zichzelf kan zijn ongeacht welk verhaal je hebt te vertellen. Eens dit goed zit, volgt diversiteit.

Diversiteit

Diversiteit gaat verder dan het verschil in etniciteit en gender. Dit omvat alle typen en individuele verschillen zoals leeftijd, religie, het al dan niet hebben van een handicap, nationaliteit, seksuele voorkeur en een groot aantal persoonlijke, demografische en organisatorische kenmerken.

Wat binnen GelijkgeSTEMd?

De superdiversiteit in onze samenleving is een feit en brengt heel wat nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee. Binnen GelijkgeSTEMd hanteren we de term ‘diversiteit’ ook in de brede zin van het woord. Zo kan het verlagen van de participatiedrempel voor meisjes ook voor meer diversiteit zorgen. 

Diversiteit is een katalysator voor de talentenpool en het out of the box denken. De meerwaarde van diversiteit in STEM wordt in tal van publicaties (link naar toolbox) besproken. Hoe maak je het naschoolse STEM-aanbod aantrekkelijk en toegankelijk voor verschillende doelgroepen? Dat is de hamvraag waar we met GelijkgeSTEMd een antwoord op proberen te formuleren.

De good will voor meer diversiteit is er meestal wel. In de praktijk zie je echter dat het niet altijd even gemakkelijk is om iedereen te bereiken. Door iedereen gelijk te behandelen (equality of gelijkwaardigheid), krijgt niet iedereen gelijke kansen. Niet iedereen vertrekt van dezelfde basis. Kinderen en jongeren die met obstakels worden geconfronteerd, geef je best een extra duwtje in de rug. Equity garandeert op die manier gelijke kansen, ongeacht het vertrekpunt


Ken jij het verschil al tussen Equality en Equity? Bekijk dit filmpje.

Waar willen we naartoe?

Met GelijkgeSTEMd willen we toegroeien naar een tweesporenbeleid.

Ongeacht welk spoor je organisatie wilt volgen, werken we allen samen toe naar hetzelfde doel: Een en-en verhaal waarin we samen streven naar inclusieve STEM-activiteiten.

Spoor 1

Het bestaande STEM-aanbod blijft behouden waarbij men geleidelijk aan toewerkt naar inclusieve STEM-activiteiten. De organisatie kan gebruik maken van de 10 tips, het netwerk en opleidingen.

Spoor 2

GelijkgeSTEMd wil organisaties stimuleren en ondersteunen om nieuwe STEM-activiteiten te organiseren gericht op specifieke doelgroepen.

Waar doen we dit?

GelijkgeSTEMd focust op Oost-Vlaanderen. Een van onze doelstellingen is om zoveel mogelijk STEM-actoren binnen de provincie samen te brengen. 

Partner worden van GelijkgeSTEMd?

In 2021 gingen we met dit netwerk van start met 10 pilootprojecten. Deze liepen goed, waardoor we er in 2022 een hoop opnieuw konden laten doorgaan, én een aantal nieuwe wijken (Bloemetjeswijk, Rabotwijk, Nieuw Gent, ...) bereikt hebben. Voor het komende schooljaar hopen we deze uitbreiding verder te zetten en plannen we ook een aantal gemeentes met een laag OKI cijfer (bvb. Ronse, Eeklo) te bereiken. Wil je graag meer te weten komen over onze reeds gepasseerde of lopende trajecten? Klik dan hier

Hoe willen we dit doen?

Netwerk opbouwen binnen Oost-Vlaanderen

STEM-actoren (wie dit zijn ontdek je hier) kunnen toetreden tot het GelijkgeSTEMd netwerk om samen toe te werken naar inclusieve STEM-activiteiten.
Het GelijkgeSTEMd-netwerk geniet ook van allerlei voordelen zoals (gratis) opleidingen, netwerkmomenten en ondersteuning bij het organiseren van activiteiten.

Kennisdeling

Nieuwe en verworven kennis verzamelen, literatuur en expertise delen binnen het netwerk. 

Praktische hulp

concrete handvaten voor je organisatie om met diversiteit aan de slag te gaan. Download hier de 10 tips van GelijkgeSTEMd. 

Cocreatie

We willen iedereen binnen het netwerk overtuigen van de voordelen van co-creatie. Bekijk onze vroegere en nog komende trajecten voor een aantal praktische voorbeelden.

Kwaliteitsgarantie van het aanbod

Kwaliteit van STEM-activiteiten bewaken, inspireren en ondersteunen, o.a. door het op maat maken van de activiteiten gericht naar een diverse doelgroep.

Doorstroom naar bedrijven

De aansluiting tussen buitenschoolse STEM-activiteiten en STEM-werkveld realiseren, onder meer door verwachtingen af te stemmen op elkaar. 

Van theorie naar praktijk, en van praktijk naar meer praktijk

Met het opgebouwd netwerk realiseerden we in 2021 10 pilootprojecten die aan de slag gingen met onze Gelijkgestemde richtlijnen. Op basis van de bevindingen hiervan (wat werkt wel, wat werkt zeker niet, hoe verliep het proces, …) werden onze richtlijnen verder aangepast. Deze staan nu ter beschikking onder de vorm van de 10 tips. In 2022 zijn we opnieuw aan de slag met 10 projecten en hebben we de ambitie om volgend schooljaar uit te breiden. Voor meer details, contacteer ons, of neem deel aan ons jaarlijks netwerkevenement!  De eerstvolgende vindt plaats op 04/10/22 en iedereen is welkom. Om je hiervoor in te schrijven stuur een mailtje naar liam.wyns@hogent.be

Blijf je graag op de hoogte van de pilootprojecten?

> projecten > het netwerk > contact