Brede STEM: Bloemetjeswijk

Samenwerking

  • Ekoli
  • Brede School
  • Visual Vanilla
  • Basisschool De Dialoog

Inhoud

Ekoli wil elk kind de kans geven om te experimenteren, creëren en onderzoeken met wetenschappen. Met dit project willen we (1) jongeren enthousiasmeren voor wetenschap, (2) uitwisselingen tussen jongeren met verschillende achtergronden versterken, en (3) jongeren inzicht geven in de werking van social media, storytelling en marketing. Zo empoweren we hen door rolmodellen te voorzien, hen zelf wetenschapper te laten zijn en hun passie te kunnen delen met anderen. We richten daarom een tiendelige reeks van STEM-workshops in, in nauwe samenwerking met Brede School Gent. Deze reeks is dan ook voorzien voor leerlingen van basisschool De Dialoog. Via hands-on workshops zullen leerlingen in contact gebracht worden met wetenschappen. Zeven van de tien sessies zullen voorzien worden door ons en verschillende topics coveren: van Alternatieve energiebronnen tot Zeilbootjesraces! We stellen een programma voor, maar staan open om dit verder aan te passen en om te gooien op basis van de interesses van de kinderen. Twee sessieszullen ingekleed worden door de kinderen zelf: doorheen de sessies stimuleren we hen om zelf wetenschappelijke vragen te bedenken en zelf een proefje voor te bereiden om hun vraag te illustreren of op te lossen. We begeleiden hen in het uitwerken hiervan en ten slotte professioneel in beeld brengen van hun eigen proefje. Hun filmpje zal gedeeld worden op onze sociale media-kanalen onder onze reeks #SciencedByEkoli, zodat ze hun peers kunnen bereiken via bv. TikTok. Tot slot kunnen ze al het geleerde presenteren aan hun leerkrachten en ouders in een afsluitend toonmoment.

10 Tips GelijkgeSTEMd

1. Vertrouwde plek: de naschoolse STEM-activiteiten gaan door in het schoolgebouw en aansluitend aan de schooltijd. Dit werkt drempelverlagend: het is een vertrouwde omgeving en de kinderen hoeven zich niet nog eens extra te verplaatsen.


2. Middenveldorganisatie: de Brede School heeft ervaring met het organiseren van naschoolse trajecten voor scholen met grote aantallen jongeren uit een kwetsbare context.

3. Betaalbaarheid: De naschoolse activiteiten georganiseerd door de Brede School zijn telkens gratis voor de deelnemers. De ontwikkeling van de ateliers en praktische kosten en werking van Ekoli en Visual Vanilla zal worden gefinancierd door het GelijkgeSTEMd netwerk.

4. Co-creatie: Bij het samenstellen van het programma voor de tien naschoolse ateliers wordt zoveel mogelijk geluisterd naar en ingespeeld op de interesses en vragen van de deelnemende leerlingen. Bovendien zullen ze actief gestimuleerd worden om zelf proefjes te bedenken en deze aan te leren aan de andere deelnemers, te delen via een leuk filmpje, alsook om de opgedane kennis te delen met hun leerkrachten en ouders op het toonmoment tijdens het slotatelier.

5. Train de begeleider: de mensen van de Brede school en de brugfiguur van de school zullen actief helpen bij het afstemmen van de inhoud van de ateliers op de deelnemers en Ekoli bijstaan met raad en daad.

6. Toonmoment: Op het einde van het traject voorzien we een spetterend slotatelier waarin de kinderen hetgeen ze geleerd en gemaakt hebben kunnen tonen aan leerkrachten en ouders. Bovendien geven we ze de kans om verschillende kleinere proefjes uit te voeren en deze aan te leren aan hun vrienden en ouders. De filmpjes die ze maken zorgen ook voor een virtueel toonmoment en een blijvende herinnering aan hun deelname.

7. Aansluitend na activiteit: De kinderen zijn reeds vertrouwd met de naschoolse reeksen die georganiseerd worden door de Brede School. De activiteit vindt direct na school plaats in de schoolgebouwen.

8. Begrijpbaarheid: Ekoli en de Brede School hebben veel ervaring over het gericht communiceren met kansengroepen, en zullen in dit project de handen in elkaar slaan om dit nog verder te verbeteren en te stroomlijnen. Voorafgaand aan de naschoolse reeks zullen er proeflesjes gegeven worden in de klassen, zodat kinderen reeds kunnen kennis maken met de STEM-activiteiten en zicht krijgen op wat ze kunnen verwachten. De flyer voor de STEM-activiteiten wordt gemaakt door Brede School. De kinderen en ouders zijn reeds vertrouwd met deze flyers, aangezien deze steeds in dezelfde stijl zijn en zijn dus voldoende begrijpbaar.

9. Productgericht werken: De leerlingen gaan in de workshops heel gericht aan de slag en werken telkens naar iets toe. Zo bouwen ze effectief iets met biomaterialen, maken ze een bio-batterij, onderzoeken we de waterkwaliteit in hun wijk... Op het einde worden al deze objecten samengebracht op het slotatelier om trots te tonen aan de leerkrachten en ouders.

10. Partnerschap bij ouders: Na een korte teaser van Ekoli in de les, zetten de brugfiguur en de Brede Schoolcoördinator actief in op begeleiding van de kinderen. De brugfiguur maakt de brug tussen de school en het gezin en spreekt ouders en kinderen actief aan om deel te nemen aan de naschoolse reeks en is het aanspreekpunt tijdens de reeksen.