Samenwerking

  • Ekoli vzw
  • Brede school
  • Basisschool Mandala

Inhoud

Brede STEM is een samenwerking tussen Brede school, Ekoli vzw en de basisschool Mandala

Wetenschappen moeten toegankelijk zijn voor iedereen en iedereen moet de kans krijgen om creatief aan de slag te gaan met STEM. Ekoli zal daarom een tiendelige reeks van STEM-workshops voorzien voor leerlingen van basisschool Mandala in de wijk Rabot-Blaisantvest. Via hands-on workshops zullen leerlingen in contact gebracht worden met verschillende aspecten van wetenschap: levenswetenschappen, aardwetenschappen en techniek.

Om hen warm te maken zal het team langsgaan op de basisschool, waarbij ze ook zullen peilen naar hun interesses, om zo de inhoud van de sessies zoveel mogelijk op hun vragen af te stellen.

Acht van de tien sessies zullen voorzien worden door Ekoli vzw en verschillende topics coveren: van biobricks, over biomaterialen tot alternatieve energiebronnen. Ook de kinderen krijgen de kans om zelf aan de slag te gaan, doorheen de sessie stimuleren we hen om zelf iets voor te bereiden dat ze dan kunnen delen met de andere deelnemers.

Tot slot kunnen ze al het geleerde presenteren aan hun leerkrachten en ouders in een slotevent. Dit project wil de leerlingen van de Mandalaschool tonen dat iedereen creatief kan zijn met wetenschap en hen stimuleren om hun interesses verder te ontwikkelen.

Iedereen moet vandaag de kans krijgen om de wetenschapper van morgen te worden!
STEM-aanbieder Ekoli

10 Tips GelijkgeSTEMd

Vertrouwde plek: de naschoolse STEM-activiteiten gaan door in het schoolgebouw en aanlsuitend aan de schooltijd. Dit werkt drempelverlagend: het is een vertrouwde omgeving en de kinderen hoeven zich niet nog eens extra te verplaatsen.

Middenveldorganisatie:
 de Brede School heeft ervaring met het organiseren van naschoolse trajecten voor scholen met een grote aantallen jongeren uit een kwetsbare context. 

Betaalbaarheid:
 De naschoolse activiteiten georganiseerd door de Brede School zijn telkens gratis voor de deelnemers. De ontwikkeling van de ateliers en praktische kosten en werking van Ekoli zal worden gefinancierd door het GelijkgeSTEMd-netwerk. 

Cocreatie:  
bij het samenstellen van het programma voor de tien naschoolse ateliers wordt zoveel mogelijk geluisterd naar en ingespeeld op de interesses en vragen van de deelnemende leerlingen. Bovendien zullen ze actief gestimuleerd worden om zelf proefjes te bedenken en deze aan te leren aan de andere deelnemers, alsook om de opgedane kennis te delen met hun leerkrachten en ouders op het toonmoment tijdens het slotatelier. 

Train de begeleider:
 de mensen van de Brede school en de brugfiguur van de school zullen actief helpen bij het afstemmen van de inhoud van de ateliers op de deelnemers en Ekoli bijstaan met raad en daad. 

Toonmoment: op het einde van het traject voorzien we een spetterend slotatelier waarin de kinderen hetgeen ze geleerd en gemaakt hebben kunnen tonen aan leerkrachten en ouders. Bovendien geven we ze de kans om verschillende kleinere proefjes uit te voeren en aan te leren aan hun vrienden en ouders. 

Aansluitend na activiteit: 
de kinderen zijn reeds vertrouwd met de naschoolse reeksen die georganiseerd worden door de Brede School. De activiteit vindt direct na school plaats in de schoolgebouwen. 

Begrijpbaarheid: 
Ekoli en de Brede School hebben veel ervaring over het gericht communiceren met kansengroepen, en zullen in dit project de handen in elkaar slaan om dit nog verder te verbeteren en te stroomlijnen. Voorafgaand aan de naschoolse reeds zullen er proeflesjes gegeven worden in de klassen, zodat kinderen reeds kunnen kennis maken met de STEM-activiteiten en zicht krijgen op wat ze kunnen verwachten. De flyer voor de STEM-activiteiten wordt gemaakt door Brede School. De kinderen en ouders zijn reeds vertrouwd met deze flyers, aangezien deze steeds in dezelfde stijl zijn en voldoende begrijpbaar.

Productgericht werken: 
de leerlingen gaan in de workshops heel gericht aan de slag en werken telkens naar iets toe. Zo bouwen ze effectief iets met biomaterialen, bestuderen ze groeiende zaadjes, maken ze een windmolen… Op het einde worden al deze objecten samengebracht op het slotatelier om trots te tonen aan de leekrachten en ouders.  

Partnerschap bij ouders: 
na een korte teaser van Ekoli in de les, zetten de brugfiguur en de Brede Schoolcoördinator actief in op toeleiding van de kinderen. De brugfiguur maakt de brug tussen de school en het gezin en spreekt ouders en kinderen actief aan om deel te nemen aan de naschoolse reeks.