Creaclub@school 2022

Samenwerking

 • Beroepenhuis
 • Brede School

Inhoud

Het traject wordt in twee scholen uit de buurt georganiseerd. Per school is er plaats voor 10 leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar. In totaal hopen we dus 20 kinderen te bereiken met het project.

De leerlingen uit deze scholen wonen in de buurt van Het Beroepenhuis vzw en toch kunnen we hen amper bereiken met onze STEM-academie Creaclub Technica op woensdagnamiddag. Door een Creaclub@school te organiseren, aanslutiend op de schooluren, willen we ook de kinderen die we anders niet/weinig bereiken in ons buitenschools STEM aanbod laten deelnemen aan onze STEM workshops.

We hopen dat de deelnemers na deze Creaclub momenten op school sneller toeleiding zullen vinden naar ons aanbod in Het Beroepenhuis op woensdagnamiddag.

10 Tips GelijkgeSTEMd

 1. Vertrouwde plek: De workshops gaan door op school, buiten de lesuren.
   
 2. Middenveldorganisatie: Samenwerking met een bedrijf, TAJO, brugfiguren en scholen uit de buurt (Sint-Salvator, De Mozaïek, …
   
 3. Betaalbaarheid: Gratis deelname.
   
 4. Co-creatie: De deelnemers kunnen zelf kiezen wat ze maken met een bepaalde aangeleerde techniek: 3D-printen voor sleutelhanger, stempel, oorringetjes, …; fused plastic bags voor pennenzak, tas, geldbuideltje, … (telkens voorafgegaan door een brainstormmoment).
   
 5. Train de begeleider: Bij de eerste editie (in 2021) van dit traject, zochten we afstemming bij TAJO. Er vond toen een gesprek plaats om ervaringen te delen en beter kennis te maken met de doelgroep.
   
 6. Toonmoment: De ouders kunnen ook een sessie met hun kind meevolgen.
   
 7. Aansluitend na activiteit: De workshops gaan door op een moment aansluitend op de schooluren (woensdagnamiddag, tijdens de middagpauze, na de school).
   
 8. Begrijpbaarheid: We werken met duidelijke instructies en talentenkaarten/pictogrammen op maat van de doelgroep.
   
 9. Productgericht werken: We organiseren een kort kennismakingsmoment in de klas.
   
 10. Partnerschap bij ouders: Ouders uitnodigen om (één van) de sessies mee te volgen. De leerlingen nemen een talenten verslag mee naar huis.