Samenwerking

  • Het Beroepenhuis vzw
  • Scholen uit de buurt (later hier meer over)

Inhoud

Creaclub@school is een samenwerking tussen Het Beroepenhuis en scholen uit de buurt. 

Zij willen tijdens dit project kinderen van het 5de en 6de leerjaarop een laagdrempelige manier laten kennis maken met STEM. Dit doen ze niet enkel door scholen te betrekken, ze geven ook ouders de kans om samen met hun kind de sessie bij te wonen. 

Ze gaan van start met kennismakingsmomenten tijdens de schooluren waarbij ze de leerlingen proberen warm te maken om deel te nemen aan hun reeks STEM-activiteiten. Door de activiteiten te laten doorgaan kort na de schooluren, zoeken ze de aansluiting tussen formeel en informeel leren.


10 tips GelijkgeSTEMd

Vertrouwde plek: de STEM-workshops gaan door op school, buiten de lesuren.

Middenveldorganisatie:
betrekken tijdens het project brugfiguren en scholen uit de buurt

Betaalbaarheid:
 de reeks is gratis.

Cocreatie:  
startend met een brainstormsessie kunnen de kinderen zelf beslissen hoe ze aan de slag gaan met de aangeleerde techniek.

Train de begeleider:
gaan in dialoog met een andere partner van GelijkgeSTEMd, nl. TAJO.

Aansluitend na activiteit:
de workshops gaan door op een moment aansluitend op de schooluren.

Begrijpbaarheid: 
gaan aan de slag met duidelijke instructies en talentenkaarten/pictogrammen op maat van de doelgroep.

Productgericht werken: 
organiseren van een kort kennismakingsmoment in de klas om ze warm te maken voor STEM.

Partnerschap bij ouders:
 dit doen ze niet enkel door scholen te betrekken, maar geven ook ouders de kans om samen met hun kind de sessie bij te wonen.


Sepp vindt het ongelooflijk de max wat hij allemaal mag doen bij jullie op woensdagnamiddag! Hij is altijd enthousiast.
ouder deelnemer