De Makerij: Summer bootcamp

Samenwerking

  • Ingegno
  • BULB
  • Brede School
  • Deboeje
  • Fietskeuken

Inhoud

Mens sana in corpore sano; een gezond geest in een gezonde lichaam. We nemen het heft in eigen handen en gaan Smoothiefietsen bouwen!

De leukste manier om gezonde voeding en beweging te promoten en STEM plezier te verzekeren: mechanica, techniek, digitaal ontwerpen, lasersnijden, 3d printen, .... We gaan zagen, schroeven, lassen om oude fietsen om te vormen tot blenders op pedalen. De start van de MMA Smoothiefiets Company (Muide Meulestede Afrikalaan Smoothiefiets Company). De blender werkt niet op elektriciteit, maar op je eigen trapbewegingen. Je fietst dus zelf op een sportieve, feestelijke, gezonde en duurzame manier je eigen smoothie bij elkaar! De Smoothiefietsen zijn voor alle kinderen en tieners van de buurt. We hebben de hele PR voor ons bedrijfje nodig, we gaan met de vinylsnijder stickers maken, sleutelhangers met de lasercutter, t-shirts bedrukken, ... om een ingekleed geheel te hebben. We sluiten af met een feestelijke evenement voor de buurt.

De fietsen blijven na het traject ter beschikking van de buurtbewoners met bijbehorend PR materiaal dat de kinderen maakten. Het project wordt gedragen door Ingegno in samenwerking met Jong vzw, Brede School, Bulb vzw en De Creatieve STEM vzw. Er wordt ook een samenwerking aangegaan met de Fietskeuken om oude fietsen te bekomen voor het project en het collectief Deboeje omo.a. lasapparatuur uit te lenen met bijhorende begeleider tijdens de initiatie voor de deelnemers. Het hoofddoel is jongeren met maken, digitaal ontwerpen en entrepreneurschap in aanraking te laten komen, zodat ze op een positieve manier nieuwe technologieën ervaren en eigen talenten trainen en misschien wel ook nieuwe passies ontdekken.

10 Tips GelijkgeSTEMd

Door nauwe samenwerking met Brede School en VZW Jong, lukt het ons om deelnemers te lokken naar de activiteit, die anders de weg of de motivatie voor het engagement niet zouden vinden.

Onze locatie is in de buurt, en tegelijk in een werkhuis waar creatieve geesten werken met allerlei maak-technieken. Onze prijszetting is gelijk met de activiteiten die in de buurtscholen of verenigingen plaatsvinden. Gezinnen met recht op verhoogde tegemoetkoming, krijgen significante korting om hun kinderen te laten deelnemen. Daar de deelnemers vaak anderstalig zijn, gebruiken we taal die toegankelijk is, en stellen we vragen om zeker te zijn dat iedereen alles begrepen heeft. De basisregels in ons lab zijn eenvoudig en dienen voor veiligheid. Anderzijds leren deelnemers technische begrippen waar ze op andere plaatsen niet mee in aanraking komen. Ze kunnen hiermee uitpakken om techniek en wetenschap populair te maken.

Over het programma heen maken we werk van de 4 B’s:

Bereikbaarheid: ervaring leert dat de doelgroepen een verplaatsing voor het deelnemen aan een opleiding/camp/activiteit ervaren als een drempel. Daarom beogen we een bootcamp in eigen buurt in een locatie die reeds gekend is door de doelgroep.
 

Betaalbaarheid: de activiteit zal worden aangeboden met een systeem voor need-based en merit-based met aandacht voor gendergelijkheid: ook kosteloos (bv voor kinderen met ouders met een leefloon).
 

Beschikbaarheid: we bekijken de mogelijkheden naar voorbehouden plaatsen, flexibele uren en leeftijdscategorieën, een maximale aanspreekbaarheid van de medewerkers, een laagdrempelig inschrijvingssysteem, en het inzetten van vertrouwenspersonen. Bv. in overleg met vzw Jong wordt bekeken welke de beste uren zijn om de activiteit dagelijks te laten starten.
 

Begrijpbaarheid: door te vertrekken vanuit co-creatie zullen de doelgroepen zelf intensief meewerken aan de opbouw van het programma. Participatie en eigenaarschap zorgen ervoor dat zij zelf deel gaan uitmaken van het proces. Interesses, wensen, noden, ervaringen of problemen die eigen zijn aan de specifieke persoon vormen het startpunt van enkele van de activiteiten binnen het bootcamp.