Samenwerking

  • Ingegno
  • Brede School (Stad Gent)
  • BULB werkhuis

Inhoud

Makerij: Kids techniek club is een samenwerking tussen Ingegno, Brede school (stad Gent) en Bulb werkhuis. 

Hier komen kinderen uit de Gentse buurt ‘Muide-Meulestede’ tien woensdagnamiddagen samen om kennis te maken met hedendaagse technieken uit de makersbeweging. Samen gaan ze aan de slag. Ze kunnen experimenteren met lasersnijden, programmeren van een LED-juweeltje met arduino, en zoveel meer! Dankzij de samenwerking met de scholen uit de buurt via Brede School (Stad Gent) en lokale organisaties is de diversiteit aanwezig in de Makerij!


10 tips GelijkgeSTEMd

Vertrouwde plek: Onze locatie is in de buurt, en tegelijk in een werkhuis waar creatieve geesten werken met allerlei maak-technieken.

Middenveldorganisatie:
 Door nauwe samenwerking met Brede School en contacten met lokale sociale organisaties zoals OCMW en VZW Jong, lukt het ons om kinderen toe te leiden naar onze woensdagnamiddagen, die anders de weg naar onze activiteiten wellicht niet zouden vinden.

Betaalbaarheid:
 Onze prijs-setting is gelijk met de activiteiten die in de scholen in de buurtscholen plaatsvinden op woensdagnamiddagen. Gezinnen met recht op verhoogde tegemoetkoming, krijgen significante korting om hun kinderen te laten deelnemen.

Cocreatie:  
startend met een brainstormsessie kunnen de kinderen zelf beslissen hoe ze aan de slag gaan met de aangeleerde techniek.

Begrijpbaarheid: 
Ze gebruiken taal die toegankelijk is, en stellen ze vragen om zeker te zijn dat iedereen alles begrepen heeft. De basisregels in het lab zijn eenvoudig en dienen voor veiligheid. Anderzijds leren kinderen in onze workshops technische begrippen waar ze op andere plaatsen niet mee in aanraking komen. Ze kunnen hiermee uitpakken om techniek en wetenschap populair te maken.I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work...
Thomas A.Edison