De sleutel naar STEM!

Samenwerking

  • Fyxxi / educentrum vzw
  • RKJ De Sleutel

Inhoud

Sleutel naar STEM is een samenwerking tussen Fyxxi / eduCentrum vzw en RKJ De Sleutel.

In de leefgroep van het RKJ wonen en leven 8 jongeren samen. Zij zullen worden meegenomen in een praktisch en resultaatgericht cocreatietraject, een reeks van vijf workshops van telkens drie uur. In overleg met De Sleutel worden deze workshops ingepland tijdens de vrije momenten zoals de vakantieperiode. 

Met dit STEAM-traject dagen ze hen uit om een oplossing te bedenken en te realiseren voor een probleem waarmee zij te maken krijgen. Fyxxi / EduCentrum gebruikt hierbij de STEAM-methodiek die ze uitwerkten in het kader van het Europese DolT project. Van brainstorm tot detecteren van valkuilen tot bouwen van een prototype: ze begeleiden hen doorheen het hele maakproces. Afhankelijk van het door hen gekozen probleem, laten ze hen bovendien ook kennismaken met een aantal technieken die zij kunnen gebruiken bij de realisatie van realisatie van hun oplossing, vb. microprocessoren, 3D-printen, ... Zo ontwikkelen ze niet alleen nieuwe vaardigheden, maar leren ze ook meteen hoe die in te zetten in de praktijk

10 tips GelijkgeSTEMd

Alle activiteiten gaan door in het RKJ zelf, dat de jongeren hebben leren kennen als een veilige, vertrouwde plek. Omdat de jongeren hier ook effectief verblijven, is de stap naar de activiteiten letterlijk en figuurlijk zeer klein. De activiteiten worden ook volledig gratis aangeboden, zodat er geen financiële drempels zijn voor deelname. 

De begeleiders van Fyxxi hebben reeds ervaring met deze doelgroep, en werken samen met de jongeren het maaktraject uit waarin ze een oplossing zoeken voor een probleem uit hun eigen, directe omgeving en dit ook realiseren in de vorm van een prototype. 

Omwille van de problematieken waar de jongeren mee kampen en de vaak moeilijke thuissituaties, is het direct betrekken van de ouders niet mogelijk, en kan ook een toonmoment moeilijk gerealiseerd worden. Daarom zetten we eerder meer in op het vastleggen van het hele proces via de Seesaw-app, waarin de deelnemers via foto's, filmpjes, notities, ... kunnen bijhouden wat ze tijdens de week hebben gedaan. Dit verslag wordt gebundeld in een boekje dat de jongeren meekrijgen en kunnen gebruiken om te tonen wat ze gerealiseerd hebben - aan hun ouders, of aan andere personen die voor hen belangrijk zijn. 

Somewhere, something incredible is waiting to be known.

Carl Sagan