Samenwerking

  • Lucerna College Gent
  • De Creatieve STEM
  • Cricut

Inhoud

Joyful Makersis een reeks van 8 sessies waarbij ze een opbouwende leerlijn integereren volgens het MOL-principe; leren, ontwerpen en maken. De deelnemers leren een nieuwe techniek of materiaal kennen. Ze bedenken zelf wat ze willen maken en gaan nadien zelfstandig met het toestel aan de slag. De sessies zijn niet leeftijdsgebonden, wel vaardigheid gebonden waarbij creativiteit prikkelencentraalstaat.

10 tips GelijkgeSTEMd

De sessies gaan door op het Lucerna college Gentwaarbij de leerkracht nauw betrokken zijn bij de werking. Zij laten de jongeren kennis maken met wat STEM inhoudt en zorgen voor de toeleiding naar de sessies. Zij hebben reeds een vertrouwensband opgebouwd met de jongeren waardoor de stap makkelijker gezet kan worden tot deelname.
 
De sessies zijn gratis, er wordt enkel gewerkt met een waarborg. De kinderen krijgen deze waarborg terug bij deelname aan de sessies of ze een geldige reden hebben om afwezig te zijn. Dit met de achterliggende rede dat leerlingen soms afhaken doordat de activiteiten gratis zijn.      

It's not about ideas, It's about making ideas happen.

Scott Belsky