Samenwerking

  • Jeugddienst Zelzate
  • Uit de Marge 
  • Travak
  • De Creatieve STEM
  • KU Leuven -Technologiecampus Gent
  • Jumplab

Inhoud

Tijdens het Makersfestival geven we jongeren de kans om 'dingen te maken'in Zelzate , specifiek in en rond het gloednieuwe jeugdcentrum. Door twee dagen te inversteren om de kansen, wensen en ideetjes in kaart te brengen van de plaatselijke jongeren en kinderen, zijn er twee trajecten uitgestippeld: een ART en FUN lab.Hier worden experts uitgenodigd, deze experts nemen de jongeren mee op pad van wilde dromen tot concrete resultaten.

Experts vertellen meer over de verschillende soorten materialen, machines en technieken hierbij gebruikt kunnen worden. Het Makersfestival wil jongeren hun ideeën versterken en hun perspectief over mogelijke studies of werk verbreden. Dit door aan de lijve te ondervinden welke andere sectoren er nog zijn en hen te laten proeven door hen er zelf mee te laten werken. 

Samen komen is een begin; 

Samen blijven is vooruitgang;

Samenwerken is succes.

Henry Ford

10 Tips GelijkgeSTEMd

Vertrouwde plek: De activiteiten worden afwisselend in het vertrouwde Z-gebouw georganiseerd en op de Technologiecampus Gent. Hierbij komen ze ook in aanraking met mogelijkheden tot verder studeren.

Middenveldorganisatie: Voor het organiseren slaan verscheidene organisaties de handen in elkaar. De jeugddienst van Zelzate, waar ook Uit de Marge is gevestigd is de draaischijf van de activiteiten.

Betaalbaarheid: De activiteiten worden gratis aangeboden.

Cocreatie: Een intensieve tweedaagse bracht de noden, wensen en wildste dromen in kaart van de jongeren en kinderen.

Train de begeleider: Jumplab zorgt voor twee opleidingsmomenten om de begeleiders op te leiden in het bundelen van ideetjes en wensen.

Aansluitend na activiteit:De timing van de activiteiten werd in samenspraak met de jongeren vastgelegd. Dit aan de hand van de middenveldorganisaties Uit de Marge en Travak.