Odifix Summerschool 2022

Samenwerking

  • Odifix (Odisee Sint Niklaas)
  • Gemeente St Gillis Waas

Inhoud

Door Corona hebben veel gemeentes ingezet op summerschool(s) om de leerachterstand bij voornamelijk kansarme en/of taalarme jongeren weg te werken. Vorig jaar wilden we de gemeente inspireren door STEMkoffers te maken die de lesgevers konden inzetten om enkele wetenschappelijke proefjes te integreren in hun summerschoollessen. Deze zomer organiseren weer heel wat scholen, steden en gemeentes een summerschool. Deze summerschool projecten hebben een eerste band gecreëerd met onze doelgroep. Wij zouden die band willen gebruiken om de kinderen die deelnamen aan de summerschool op dezelfde locatie te laten meedoen aan een aantal STEM-sessies. Concreet mogen zou er 2 weken met de kinderen gewerkt worden. In de voormiddag krijgen ze Nederlands en wiskundeles. In de namiddag is er ruimte voor sport en spel en STEM. De gezinnen worden door het OCMW en het welzijnshuis gecontacteerd. 

10 Tips Gelijkgestemd

1. Vertrouwde plek: We plannen de sessies op dezelfde locatie als de summerschool.

2. Middenveldorganisatie: Den Azalee, kringwinkel

3. Betaalbaarheid: gratis

4. Co-creatie: De gemeente heeft reeds een band opgebouwd waar wij verder mee aan de slag willen.

5. Train de begeleider: De summerschool werd gedragen door jobstudenten. W voorzien dit jaar draaiboeken nadat we de sessies uittesten. Op deze manier kunnen op op verschillende momenten ingezet worden.

6. Toonmoment: Er zullen foto’s op de FB en in het gemeentelijk infoblaadje (dat gratis over heel de gemeente verdeelt wordt) komen zodat de kinderen fier kunnen zijn op wat ze verwezenlijkt hebben.

7. Aansluitend: De kinderen komen naar de summerschool, in de namiddag zullen ze andere activiteiten aangeboden krijgen waaronder de STEMkoffers.

8. Begrijpbaarheid: Een draaiboek voor de begeleider en picto’s met kernwoorden voor de kinderen. De begeleider legt uit wat er gaat gebeuren.

9. Productgericht werken: Bij overbrengingen gaan we van dingen die ze kennen naar nieuwe dingen en terug naar hun fiets. We willen de herkenbaarheid hoog houden. 

10. Partnerschap bij ouders: Er wordt een toonmoment voorzien waarbij ouders kunnen langskomen om te zien wat de kinderen gerealiseerd hebben.