Samenwerking

  • Ekoli vzw
  • TAJO - Talentenatelier voor jongeren Gent
  • Revive

Inhoud

De TAJO-jongeren, uit diverse basisscholen, komen iedere zaterdag naar dezelfde locatie in de wijk. Hier gaan ze aan de slag met verschillende ateliers. Bij dit langdurig traject leren ze elkaar kennen en vormt dit voor hen een veilige leeromgeving. TAJO zet sterk in op het verbreden van perspectieven, talentontwikkeling en een positief zelfbeeld.

Twee weken lang worden er ervaringsgerichte ateliers georganiseerd, waarna het traject afgesloten wordt met een excursie, nl. een stadsspel. Hier ondervinden de deelnemers aan den lijve wat een leefbare stad kan/moet inhouden. 

Ekoli, een organisatie die wetenschappen toegankelijk maakt voor iedereen, ontwikkelt een aantal ateliers op maat. Hierbij gaan ze telkens 30 minuten aan de slag met thema’s zoals lucht- en waterkwaliteit, klimaat, voeding,... Revive vult het aanbod aan met thema’s zoals ruimtelijke ordening, energie, circulaire economie, …Bovendien worden ook een aantal experten betrokken om de thema’s nog diverser te maken.

Iedereen moet vandaag de kans krijgen om de wetenschapper van morgen te worden!
STEM-aanbieder Ekoli

10 Tips GelijkgeSTEMd

Vertrouwde plek: de ateliers gaan door bij TAJO vzw. De drie groepen jongeren (75 jongeren in totaal) komen elke zaterdag naar TAJO en is dus een vertrouwde plek.

Middenveldorganisatie:
 TAJO biedt de jongeren elke zaterdag ervaringsgerichte ateliers aan in samenwerking met professionals uit het werkveld. TAJO is de verbindende speler die jongeren met een kwetsbare achtergrond connecteert met de STEM-aanbieder en het bedrijf.

Betaalbaarheid:
 TAJO vraagt 5 euro aan een jongere voor een driejarig traject. Het is dus zo goed als gratis. TAJO is een autonome vzw die fondsen krijgt van bedrijven. De ontwikkeling van de ateliers en praktische kosten en werking van Ekoli zal worden gefinancierd door het GelijkgeSTEMd-netwerk. Revive biedt zijn diensten gratis aan. 

Cocreatie:  
met de input van de jongeren, de ervaring van de TAJO-coördinatoren en de expertise van Ekoli en Revive slaan zij de handen in elkaar om samen STEM-gerichte ateliers op maat te creëren. Wekelijks is er bij TAJO een openings- en afsluitend atelier in groep waarbij er ruimte is voor co-creatie ter voorbereiding van de STEM-ateliers. Bovendien krijgen de jongeren van de drie trajecten inspraak over welke ateliers ontwikkeld worden door Ekoli, Revive en externe gastdocenten. 

Train de begeleider:
 de TAJO-coördinatoren zullen  EKOLI, Revive en externe workshopgevers ondersteunen bij de ontwikkeling van de ateliers. Ekoli deelt zijn STEM-expertise op zijn beurt met TAJO en Revive. Tot slot deelt Revive zijn bedrijfsexpertise met Ekoli en TAJO. De opportuniteiten voor zeer waardevolle train-the-trainer uitwisselingen zijn dus legio.

Toonmoment: elke week is er een kort afsluitend atelier met alle jongeren van 1 traject samen (25 jongeren). Op het einde van het traject vertalen we dit afsluitend atelier, aansluitend met de TAJO-werking, in interactief stadsspel.

Aansluitend na activiteit: 
de STEM-gerichte ateliers zullen tijdens de TAJO-werking plaatsvinden, waarbij lunchtijd voorzien is.

Begrijpbaarheid: 
Ekoli en TAJO hebben veel ervaring over het gericht communiceren met kansengroepen, en zullen in dit project de handen in elkaar slaan om dit nog verder te verbeteren en te stroomlijnen. 

Productgericht werken: 
de jongeren worden telkens in ateliers van 30 minuten ondergedompeld in verschillende aspecten van de leefbare stad. Daarbij gaan ze heel gericht aan de slag en wordt er gewerkt naar een duidelijk eindproduct, bv. een waterfilter, een geveltuintje, een maquette… 

Partnerschap bij ouders: 
TAJO communiceert via Whatsapp en huisbezoeken met ouders en neemt hen zo mee in het talentgerichte STEM-verhaal.