Scienced by Ekoli: Nieuw Gent

Samenwerking

  • Ekoli
  • Brede School

Inhoud

Ekoli wil elk kind de kans geven om te experimenteren, creëren en onderzoeken met wetenschappen. Met dit project willen we (1) jongeren enthousiasmeren voor wetenschap, (2) uitwisselingen tussen jongeren met verschillende achtergronden versterken, en (3) jongeren inzicht geven in de werking van social media, storytelling en marketing. We empoweren hen door rolmodellen te voorzien, hen zelf wetenschapper te laten zijn en hun passie te kunnen delen met anderen.

We richten daarom, na enkele succesvolle edities in andere scholen, opnieuw een tiendelige reeks van STEM- workshops in, in nauwe samenwerking met Brede School Gent. Deze reeks is dan ook voorzien voor leerlingen van een basisschool in Nieuw Gent. Via hands-on workshops zullen leerlingen in contact gebracht worden met wetenschappen. Zeven van de tien sessies zullen voorzien worden door ons en verschillende topics coveren: van Alternatieve energiebronnen tot Zeilbootjesraces! We stellen een programma voor, maar staan open om dit verder aan te passen en om te gooien op basis van de interesses van de kinderen. Twee sessies zullen ingekleed worden door de kinderen zelf: doorheen de sessies stimuleren we hen om zelf wetenschappelijke vragen te bedenken en zelf een proefje voor te bereiden om hun vraag te illustreren of op te lossen. We begeleiden hen in het uitwerken en het professioneel in beeld brengen van hun eigen proefje. Hun filmpje zal gedeeld worden op onze sociale mediakanalen onder onze reeks #SciencedByEkoli, zodat ze hun peers kunnen bereiken via bv. TikTok. Tot slot kunnen ze al het geleerde presenteren aan hun leerkrachten en ouders in een afsluitend toonmoment.