Samenwerking

  • Broei vzw
  • Kapow
  • Nerdlab
  • KU Leuven -Technologiecampus Gent

Inhoud

Pimp your pumptrack is een samenwerking tussen Broei vzw, Kapow, Nerdlab en KU Leuven - technologiecampus Gent. 

Zij slaan de handen in elkaar om via het ontwerpen van een surfskatepark, jongeren op een uitdagende manier in aanraking te laten komen met lasercutten en CNC (Computer Numerical Cutting) in het bijzonder, en de fablab-filosofie in het algemeen.

In een eerste fase willen we de jongeren begeleiden om een (surf)skateramp, object, rail, meubilair,... te ontwerpen om vervolgens een schaalmodel te vervaardigen i.s.m. het lasercutbedrijf Atelier WATT en m.b.v. de beschikbare, reeds CNC-gefreesde, onderdelen op de KU Leuven Technologiecampus Gent.

In een latere fase hopen ze het schaalmodel te kunnen omzetten in een levensecht model!

10 tips GelijkgeSTEMd

Vertrouwde plek: De locatie ligt nog niet vast, dit omdat het project wilt kijken waar de groep jongeren het best zou aarden. Dit kan zowel doorgaan bij Kapow en/of Nerdlab, maar ook Broei heeft een mooie locatie in het centrum van het stad. 

Middenveldorganisatie:
 In het kader van dit project slaan drie middenveldorganisaties de handen in elkaar. Elk van deze organisaties heeft een eigen doelpubliek en specifieke werkterrein, maar de gemene deler van dezeorganisaties is dat ze allen opereren in een stedelijke context.

Betaalbaarheid:
 Ze lanceren een oproep naar de jongeren toe via de diverse sociale mediakanalen en de scholen. Deze reeks workshops zal gratis aangeboden worden aan een diverse groep van 15 jongeren.

Cocreatie: Via geleide brainstormsessies en onderzoeksmethoden bouwen de jongeren verder op elkaars ideeën. De begeleider beslist op die manier samen met de deelnemers welke richting het project aanneemt. Het proces ligt volledig in handen van de deelnemers.

Train de begeleider: 
Het delen van kennis gebeurt niet in één richting. Door het (beslissings)proces in de handen van de jongeren te laten, treden de begeleiders meer op als coach en worden ze op hun manier gedwongen om zich in de leefwereld van de deelnemer te verplaatsen.

Train de begeleider: Elke dag willen ze resultaatgericht afsluiten waarbij de deelnemende jongeren iets tastbaar mee naar
huis kunnen nemen. Het finale toonmoment gaan ze in samenspraak met de groep vastleggen: dit kan gaan van een expo van de maquettes, tot een digitaal of online toonmoment..

Aansluitend na activiteit: Ze kiezen voor een intensief traject in de paasvakantie van 5 namiddagen.

Begrijpbaarheid: Door te starten met diverse bezoeken aan specifieke locaties, willen ze de jongeren eerst op een informele en ludieke manier laten kennismaken met een skatepark, lassercutters, en CNC-bouwsels.

Productgericht werken:Hoewel het project procesgericht te werk zal gaan, staat de creatie centraal. De creaties (skatemeubelstuk, art-installatie...) bieden voor de deelnemers een antwoord op diverse maatschappelijk vragen die onderzocht werden. Verschillende technische skills vormen een middel om de creatie vorm te geven.

All skateboarding is, is putting ideas into ideas.

Marc Johnson