Samenwerking

  • Kapow
  • Nerdlab
  • Broei
  • KU Leuven technologiecampus Gent
  • Gram CNC

Inhoud

design ° cut ° build ° ride

Broei, Kapow, Nerdlab, en KU Leuven Technologiecampus Gentslaan de handen in elkaar om via het ontwerpen van skate-objecten, jongeren op een uitdagende manier in aanraking te laten komen met lasercutten en CNC (Computer Numerical Cutting) in het bijzonder, en de open fablab-filosofie in het algemeen.

Tijdens DESIGN verzamelen we samen de wildste ideeën, leren we die omzetten van 3D naar 2D en tekenen alles uit in FreeCAD.

Time to CUT... we sturen de files naar de CNC-machine en zien hoe al onze stukken hout in real-time uitgezaagd worden volgens onze tekeningen.

Nu BUILD... we steken alle stukken in elkaar en finally we can RIDE!

10 Tips Gelijkgestemd

1. vertrouwde plek: De reeks willen we op één vertrouwde plek laten plaatsvinden waar we samen kunnen rondhangen, iets eten, drinken en vooral al ons (knutsel)materiaal laten liggen... Afhankelijk van de groep en hoe mobiel de jongeren zijn, kunnen we deze laten doorgaan bij de Kapow & Nerdlab, die samen in een pand huizen in Nieuwland te Gent.

2. middenveldorganisatie: In het kader van dit project slaan drie middenveldorganisaties de handen in elkaar. Elk van deze organisaties heeft een eigen doelpubliek en specifieke werkterrein, maar de gemene deler van deze organisaties is dat ze allen opereren in een stedelijke context. Kapow bereikt jongeren met een mix van skate, kunst, en muziek. Nerdlab focust op art & tech, het aanleren van ‘21st century skills’, en het begeleiden van processen en co-creatie. En Broei vormt een doe- en denkplek met een focus op jongeren van 16 - 30 jaar en een mix van zeer uiteenlopende topics.

3. betaalbaarheid: We lanceren een oproep naar de jongeren toe via de diverse sociale mediakanalen en de scholen. Deze reeks workshops zal gratis aangeboden worden aan een diverse groep van 15 jongeren.

4. co-creatie: Via geleide brainstormsessies en onderzoeksmethoden bouwen de jongeren verder op elkaars ideeën. De begeleider beslist op die manier samen met de deelnemers welke richting het project
aanneemt. Het proces ligt volledig in handen van de deelnemers.

5. train de begeleider: Het delen van kennis gebeurt niet in één richting. Door het (beslissings)proces in de handen van de jongeren te laten, treden de begeleiders meer op als coach en worden ze op hun manier gedwongen om zich in de leefwereld van de deelnemer te verplaatsen. Het is belangrijk dat de coaches oog hebben voor de leer -en leefwereld van de deelnemers en de ideeën ondersteunen.

6. toonmoment: Elke dag willen we resultaatgericht afsluiten waarbij de deelnemende jongeren iets tastbaar mee naar huis kunnen nemen. Gedurende deze editie willen we extra inzetten op het finale toonmoment. De eerste editie was duidelijk dat we met vier skate-objecten al een leuke “mini-skatepark-vibe” kunnen creëren. Daarom zouden we het toonmoment graag naar de stad/publieke ruimte brengen ipv binnenshuis te houden.

7. aansluitend na activiteit: We kiezen voor een intensief traject van 6 dagen in de zomervakantie. Op die manier kunnen we de focus en aandacht houden. Anderzijds zorgt het beperken in periode ook voor een leuke groepsdynamiek (‘kampgevoel’) door samen een vieruurtje te eten, de bus te nemen naar Gram CNC,...

8. begrijpbaarheid: Door te starten met diverse bezoeken aan specifieke locaties, willen we de jongeren eerst op een informele en ludieke manier laten kennismaken met een skaten, lassercutters, en CNC-bouwsels. Vervolgens gaan we stapsgewijs het systeem van lasercutten, meer bepaald het denken in vlakken en vertalen naar punten/coördinaten, ontdekken door te knutselen en te ontwerpen.

9. productgericht werken: Hoewel het project procesgericht te werk zal gaan, staat de creatie centraal. De creaties (skate meubelstuk, art-installatie...) bieden voor de deelnemers een antwoord op diverse maatschappelijk vragen die onderzocht werden. Verschillende technische skills vormen een middel om de creatie vorm te geven.

10. partnerschap bij ouders: We voorzien een tussentijds én finaal toonmoment waar ouders en vrienden uitgenodigd zullen worden om het proces te volgen. Aan de hand van eenvoudige illustraties en een stappenplan zal het proces op een creatieve manier in beeld gebracht worden door een grafische vormgever. Op die manier krijgen ook de ouders inzicht in de wereld van lasercutten, CNC en de vele mogelijkheden en toepassingen.