Samenwerking

  • Fyxxilab
  • RKJ De Sleutel

Inhoud

We dagen 8 jongeren uit het RKJ De Sleutel, een instelling voor jongeren met een middelenverslaging, uit om mee in te stappen in een cocreatie-traject. Daarin bedenken én realiseren ze een oplossing voor een probleem waarmee zij te maken krijgen. We reiken hen nieuwe technieken aan die ze kunnen gebruiken doorheen dit proces, en werken samen met hen toe naar een prototype van hun oplossing.

10 Tips Gelijkgestemd

All activiteiten gaan door in het RKJ zelf, dat de jongeren hebben leren kennen als een veilige, vertrouwde plek. Omdat de jongeren hier ook effectief verblijven, is de stap naar de activiteiten letterlijk en figuurlijk zeer klein. De activiteiten worden ook volledig gratisaangeboden, zodat er geen financiële drempels zijn voor deelname. De begeleiders van Fyxxi hebben reeds ervaring met deze doelgroep, en werken samen met de jongeren het maaktraject uit waarin ze een oplossing zoeken voor een probleem uit hun eigen, directe omgeving én dit ook realiseren in de vorm van een prototype.

Omwille van de problematieken waar de jongeren mee kampen en de vaak moeilijke thuissituaties, is het direct betrekken van de ouders niet mogelijk, en kan ook een toonmoment moeilijk gerealiseerd worden. Daarom zetten we onder meer in op het vastleggen van het hele proces via de Seesaw-app, waarin de deelnemers via foto’s, filmpjes, notities, ... kunnen bijhouden wat ze tijdens de week hebben gedaan. Dit verslag wordt gebundeld in een boekje dat de jongeren meekrijgen en kunnen gebruiken om te tonen wat ze gerealiseerd hebben - aan hun ouders, of aan andere personen die voor hen belangrijk zijn.