GelijkgeSTEMd 2022 - 2023 - CALL CLOSED

 

Vind hier alle documenten die u nodig hebt voor het indienen van een aanvraag - Een cheat sheet voor de 10 tips, de handleiding, het aanvraagformulier, de template om jou kostenraming te berekenen en de quotering rubric waarop de selectie gebaseerd wordt. Wat overdonderend? Neem gerust contact op met ons, het lijkt moeilijker dan het is!

10 tips Gelijkgestemd

Ga aan de slag met deze 10 tips om meer diversiteit binnen jouw bestaande STEM-activeiten mogelijk te maken!
> Download

Handleiding traject

Lees hier alles dat je moet weten om een traject in te dienen bij ons: context, subsidieproces, deadlines, planning ect.

> Download

Aanvraagformulier traject

Dien dit formulier (voor het verstrijken van de deadline) in bij ons om een traject aan te vragen voor schooljaar 2022 - 2023 (zomervakantie inclusief).

> Download

Kostenraming GelijkgeSTEMd traject

Download hier het leeg formulier voor kostenraming.
> Download

Quotering rubric Gelijkgestemd

Download hier de rubric, op basis hiervan stellen we een totaalscore op voor elk ingediend traject.

>Download