GelijkgeSTEMd is één van de 13 nieuwe partnerschappen gesteund door VLAIO. Al deze partnerschappen krijgen steun om buitenschoolse STEM-activiteiten te organiseren voor de Vlaamse jeugd. De partnerschappen zijn verspreid over heel Vlaanderen met ieder hun eigen accent en eigenheid.

Wil je graag ook iets te weten komen over de andere partnerschappen? Ontdek ze hier.

GelijkgeSTEMd is een project van HOGENT en Odisee en wil een netwerk creëren in regio Oost-Vlaanderen. Dit om alle jongeren met talent voor wetenschap en techniek te stimuleren met extra aandacht voor wie moeilijk de weg vindt naar STEM-activiteiten en -opleidingen. Zo krijgt iedereen mogelijkheden te over om te participeren aan wetenschap en techniek. Hoe we dit doen, ontdek je hier.

GelijkgeSTEMd zet in op cocreatie, delen van expertise en goede praktijkvoorbeelden.

Huh, cocreatie?

  • Vorm van samenwerking tussen STEM-aanbieders, middenveldorganisatie, bedrijven en jongeren.

  • Alle deelnemers hebben invloed op het proces en resultaat

  • Gemeenschappelijk doel (samen naar inclusieve STEM-activiteiten)

Doelstellingen van GelijkgeSTEMd?

  • Participatiedrempel verlagen voor kinderen en jongeren die de weg naar STEM-activiteiten moeilijk vinden.

  • Ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden

  • Provinciaal samenwerken

  • Bevindingen en goede praktijkvoorbeelden uitrollen in Vlaanderen.

Iedereen kan je interesseren voor wetenschap en techniek.

Het GelijkgeSTEMd-team

Jessica Benner

Jessica is als opvolger van Fatima de doelgroepcoördinator van het GelijkgeSTEMd project, haar focus ligt voornamelijk op het bereiken van de doelgroepen. Met hart en ziel wenst ze haar steentje bij te dragen aan een inclusiever STEM aanbod!


Heb je een vraag? Neem dan zeker contact op!

JESSICA BENNER - GelijkgeSTEMd 
Doelgoepcoördinator 
Gebroeders de Smetstraat 1, 9000 Gent
Jessica.benner@odisee.be

Liam Wyns

Liam Wyns is 26 jaar oud en is als opvolger van Fien de netwerkcoördinator van het GelijkgeSTEMd project, zijn focus ligt dus voornamelijk op onderhoud en uitbreiding van het netwerk. Samen met Jessica gaat hij dit inclusieve avontuur aan!

Heb je een vraag? Neem dan zeker contact op!

Liam Wyns- GelijkgeSTEMd
Netwerkcoördinator
Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent
+32474 949 751
Liam.wyns@hogent.be

 
 

Julie Ghyselinck

Julie werkt als stafmedewerker wetenschapscommunicatie aan HOGENT, en werkt achter de schermen mee aan het GelijkgeSTEMd project. Ze werkt mee als klankbord van het project en regelt de administratieve kantjes van de zaak.

JULIE GHYSELINCK - Promotor GelijkgeSTEMd 
Netwerkcoördinator
Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent 

Op zoek naar opleidingen rond diversiteit en cocreatie?

> agenda