Bommelsfeesten Ronse: Lejo vzw

SAMENWERKING

 • Lejo Ronse
 • Buurtmakers (Arteveldehogeschool)
 • Kringloopwinkel Ateljee
 • Stad Ronse
 • Kopa vzw
 • De Creatieve STEM

INHOUD

Buurtmakers heeft een samenwerking opgezet met Lejo vzw Ronse om gezamenlijk de Bommelsfeesten 2023 te organiseren, een jaarlijkse traditie waarin de jongeren van Lejo vzw actief participeren. Deze betrokken jongeren nemen de verantwoordelijkheid voor de constructie van hun eigen paradewagen en bestellen van hun kostuums. In samenwerking met Buurtmakers heeft Lejo vzw een vernieuwde aanpak geïntroduceerd voor de Bommelsfeesten. Binnen het nieuw traject wordt de nadruk gelegd op circulair denken, de ontwikkeling van stemvaardigheden, en het bevorderen van participatief buurtgericht werken. Tijdens dit traject hebben de jongeren een doelgericht proces doorlopen, waarbij ze zelfstandig verantwoordelijk waren voor het ontwerpen en realiseren van hun kostuums en paradewagen.

DOELGROEP

Kwetsbare jongeren tussen de 15 en 25 jaar.

INCLUSIEVE AANPAK

 • Vertrouwde plek: Het volledige traject heeft plaatsgevonden in het jeugdhuis van Lejo vzw, dat dienst doet als een vertrouwde ontmoetingsplek voor jongeren. Effect: drempelverlagend voor kwetsbare jongeren.
   
 • Middenveldorganisatie: In het kader van ons nieuw traject hebben Buurtmakers en Lejo vzw verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan. Bij het ontwerpen van de kostuums en de paradekar hebben ze gebruik gemaakt van kosteloze materialen, waarvoor ze beroep hebben gedaan op de kringloopwinkel. Daarnaast hebben ze de creatieve stem ingezet om nieuwe technieken te integreren. Voor het verzamelen van materialen en financiële steun hebben we de steun ingeroepen van de stad Ronse en lokale handelaars. Effect: Netwerk van de jongeren en Lejo vzw worden vergroot.
   
 • Betaalbaarheid: Ze lanceren een oproep naar de jongeren toe via de sociale mediakanalen van Lejo vzw. Dit traject is gratis aangeboden. Effect:Jongeren kunnen gemakkelijkere deelnemen.
   
 • Co-creatie: De jongeren hebben het eigenaarschap van het traject op zich genomen, waarbij ze zelfstandig op zoek zijn gegaan naar financiële steun bij lokale partners. Ze hebben actief een beroep gedaan op hun eigen netwerk, zoals bijvoorbeeld hun ouders, voor de ontwikkeling van de kostuums. Op deze manier hebben ze autonoom de verdere koers van het traject bepaald. Effect: Het proces ligt volledig in handen van de deelnemers.
   
 • Train de begeleider: De begeleiders en jongeren van Lejo vzw ontvingen ondersteuning van een projectmedewerker van Buurtmakers om een beter begrip te krijgen van circulair denken en deze benadering onder de knie te krijgen. Ze werden aangemoedigd om kritisch na te denken en circulair denken toe te passen. Effect:De organisatie en jongeren leren werken met stem. Ze leren hierdoor autonomie opnemen voor stem-activiteiten te ontwikkelen.
   
 • Toonmoment: Het traject van de jongeren eindigde met hun deelname aan de stoet van de Bommelsfeesten. Dit was een geweldige gelegenheid voor hen om hun werk aan de hele buurt te tonen en de vruchten van hun inspanningen te presenteren.
   
 • Aansluitend na activiteit: Ze kiezen voor een intensief traject in de paasvakantie van 5 namiddagen. Niet Aansluitend.  Effect:Lejo vzw zal efficiënt het volgend traject kunnen opstarten.
   
 • Begrijpbaarheid: Door te starten met diverse bezoeken aan specifieke locaties, willen ze de jongeren eerst op een informele en ludieke manier laten kennismaken met een skatepark, lassercutters, en CNC-bouwsels.
   
 • Productgericht werken: Hoewel het project procesgericht te werk zal gaan, staat de creatie centraal. De creaties (skatemeubelstuk, art-installatie...) bieden voor de deelnemers een antwoord op diverse maatschappelijk vragen die onderzocht werden. Verschillende technische skills vormen een middel om de creatie vorm te geven.