Brede STEM: wijken in het Gentse

SAMENWERKING

 • Ekoli
 • Brede School
 • Visual Vanilla
 • Verschillende basisscholen in de wijken van Gent

INHOUD

Wetenschappen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, en iedereen moet de kans krijgen om creatief aan de slag te gaan met STEM. Daarom zal Ekoli een reeks van tien STEM-workshops organiseren voor leerlingen van verschillende basisscholen in de wijken Rabot-Blaisantvest, Bloemetjeswijk, Nieuw Gent, Ledeberg, en Gentbrugge. Tijdens hands-on workshops zullen de leerlingen kennismaken met diverse aspecten van wetenschap, waaronder levenswetenschappen, aardwetenschappen, en techniek. Om hun interesse te wekken, zal het team de basisscholen bezoeken en peilen naar de interesses van de leerlingen, zodat de inhoud van de sessies zoveel mogelijk op hun vragen kan worden afgestemd. Ekoli vzw zal acht van de tien sessies verzorgen en verschillende onderwerpen behandelen, zoals biobricks, biomaterialen en alternatieve energiebronnen. Kinderen krijgen ook de kans om zelf aan de slag te gaan; gedurende de sessies worden ze gestimuleerd om iets voor te bereiden dat ze kunnen delen met andere deelnemers. De deelnemers worden begeleid bij het uitwerken en professioneel in beeld brengen van hun eigen experiment. De resulterende filmpjes zullen gedeeld worden op sociale mediakanalen onder de hashtag #SciencedByEkoli, zodat ze hun leeftijdsgenoten kunnen bereiken, bijvoorbeeld via TikTok. Tot slot kunnen ze alles wat ze hebben geleerd presenteren tijdens een afsluitend evenement aan hun leerkrachten en ouders. Dit project beoogt de leerlingen van de basisscholen te laten zien dat iedereen creatief kan zijn met wetenschap en wil hen stimuleren om hun interesses verder te ontwikkelen.

INCLUSIEVE AANPAK

 • Vertrouwde plek: Alle reeksen vonden plaats op de scholen zelf.Effect: Alle reeksen waren altijd volzet, en de meeste kinderen namen deel aan alle sessies.
   
 • Middenveldorganisatie: Brede School legt niet alleen contact met de school, maar elke school heeft ook een brugfiguur die direct ondersteunt en ervoor zorgt dat zelfs de meest kwetsbare leerlingen kunnen deelnemen. Effect: De brugfiguur zorgt ervoor dat kinderen die anders niet zouden (kunnen) deelnemen betrokken worden.
   
 • Betaalbaarheid: De activiteiten worden volledig gratis aangeboden, mede dankzij extra financiële steun vanuit Brede School. Effect: Iedereen kan deelnemen.
   
 • Co-creatie: Bij het samenstellen van het programma voor de naschoolse ateliers wordt zoveel mogelijk geluisterd naar en ingespeeld op de interesses en vragen van de deelnemende leerlingen. Ze worden actief gestimuleerd om zelf experimenten te bedenken en deze te delen met anderen.
   
 • Train de begeleider: De mensen van de Brede school en de brugfiguur van de school helpen actief bij het afstemmen van de inhoud van de ateliers op de deelnemers en staan Ekoli bij met raad en daad. Effect: Het niveau is aangepast aan elke individuele doelgroep.
   
 • Toonmoment: Op het einde van het traject wordt een spetterend slotatelier georganiseerd waarin de kinderen kunnen tonen wat ze hebben geleerd en gemaakt aan leerkrachten en ouders. Ze krijgen ook de kans om verschillende kleinere experimenten uit te voeren en deze aan te leren aan hun vrienden en ouders.
   
 • Aansluitend na activiteit: De activiteit vindt direct na school plaats in de schoolgebouwen. Effect: De kinderen hoefden niet te verplaatsen om deel te nemen; voor velen verving deze activiteit de naschoolse opvang, zodat er ook voor ouders geen aanpassingen nodig waren.
   
 • Begrijpbaarheid: Ekoli en Brede School hebben veel ervaring met gerichte communicatie naar kansengroepen en zullen samenwerken om dit verder te verbeteren en te stroomlijnen. Voorafgaand aan de naschoolse reeksen zullen proeflessen worden gegeven in de klassen, zodat kinderen alvast kennis kunnen maken met de STEM-activiteiten en een idee krijgen van wat ze kunnen verwachten. De flyer voor de STEM-activiteiten wordt gemaakt door Brede School en is consistent van stijl, waardoor kinderen en ouders er vertrouwd mee zijn. Effect: Door bewustwording van het belang van begrijpbaarheid op zowel het niveau van activiteiten met de kinderen als op het niveau van communicatie naar ouders toe, wordt hier veel aandacht aan besteed. Dit zal de begrijpbaarheid zeker verhogen.
   
 • Productgericht werken: De leerlingen gaan tijdens de workshops zeer gericht aan de slag en werken telkens naar een concreet resultaat toe, zoals het bouwen van iets met biomaterialen, het maken van een bio-batterij of het onderzoeken van de waterkwaliteit in hun wijk.
   
 • Partnerschap bij ouders: Na een korte teaser van Ekoli in de les zetten de brugfiguur en de Brede Schoolcoördinator actief in op het leiden van de kinderen naar de workshops. De brugfiguur fungeert als schakel tussen school en gezin en spreekt ouders en kinderen actief aan om deel te nemen aan de naschoolse reeks. Effect: Het opbouwen van vertrouwen met ouders helpt om hen aan boord te krijgen en zorgt ervoor dat alle kinderen de kans krijgen om zich in te schrijven.