De sleutel naar STEM!

Samenwerking

 • Fyxxi / educentrum vzw
 • RKJ De Sleutel

INHOUD

In de leefgroep van het RKJ wonen en leven 8 jongeren samen. Ze zullen deelnemen aan een praktisch en resultaatgericht cocreatietraject, bestaande uit vijf workshops van elk drie uur. In overleg met De Sleutel worden deze workshops gepland tijdens vrije momenten, zoals de vakantieperiode.

Met dit STEAM-traject dagen we hen uit om een oplossing te bedenken en te realiseren voor een probleem waarmee zij te maken hebben. Fyxxi/EduCentrum hanteert hierbij de STEAM-methodiek die zij ontwikkelden binnen het Europese DolT-project. Van brainstormen tot het detecteren van valkuilen en het bouwen van een prototype: we begeleiden hen door het hele maakproces. Afhankelijk van het door hen gekozen probleem laten we hen bovendien kennismaken met technieken die zij kunnen gebruiken bij de realisatie van hun oplossing, zoals microprocessoren en 3D-printen. Zo ontwikkelen ze niet alleen nieuwe vaardigheden maar leren ze ook hoe ze deze in de praktijk kunnen toepassen.

DOELGROEP

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een middelenverslaving kunnen hier terecht, een vaak vergeten doelgroep. Toch kan een STEM-traject juist voor deze jongeren van onschatbare waarde zijn. Niet alleen verrijkt dit traject het bestaande vrijetijdsaanbod voor deze jongeren, maar tijdens het doorlopen van een STEM-traject werken de deelnemers ook aan een breed scala aan vaardigheden zoals zelfvertrouwen, digitale competenties en het omgaan met fouten. Hierdoor staan ze sterker in hun schoenen wanneer ze het programma verlaten. STEM wordt zo veel meer dan het ontdekken van nieuwe talenten of het versterken van competenties; het wordt een integraal onderdeel van de basis waarop deze jongeren hun nieuwe leven opbouwen.

INCLUSIEVE AANPAK

 • Vertrouwde plek: Alle activiteiten vinden plaats in het RKJ zelf, dat de jongeren kennen als een veilige en vertrouwde plek. Doordat de jongeren hier ook verblijven, is de stap naar de activiteiten zowel letterlijk als figuurlijk klein. Effect: Omdat het een bekende plek is, zijn de jongeren al ter plaatse.
   
 • Middenveldorganisatie: De Sleutel heeft de juiste expertise en contacten om de doelgroep naar de activiteiten te leiden en voorziet eveneens de fysieke ruimte waar de workshops zullen plaatsvinden. Effect: Deelnemers worden rechtstreeks door de organisatie bepaald.
   
 • Betaalbaarheid: De activiteiten worden volledig gratis aangeboden, zodat er geen financiële drempels zijn voor deelname.
   
 • Co-creatie: De begeleiders van Fyxxi hebben ervaring met deze doelgroep en werken samen met de jongeren aan het maaktraject waarin ze een oplossing zoeken voor een probleem uit hun eigen directe omgeving, en dit ook realiseren in de vorm van een prototype. Effect: Het proces ligt volledig in handen van de deelnemers.
   
 • Train de begeleider: De begeleider vanuit Fyxxi heeft voorafgaand aan deze reeks al ervaring met de doelgroep gehad. Effect: Kennis van het omgaan met deze doelgroep was reeds voorhanden.
   
 • Aansluitend na activiteit: In overleg met De Sleutel worden deze workshops ingepland tijdens vrije momenten, zoals de vakantieperiode. Effect: Aangezien de jongeren ook tijdens de vakantie verblijven, vormt dit geen drempel.
 • Partnerschap bij ouders/Toonmoment: Vanwege de problemen waarmee de jongeren kampen en de vaak moeilijke thuissituaties is directe betrokkenheid van de ouders niet mogelijk, en kan ook een toonmoment moeilijk gerealiseerd worden. Daarom leggen we de focus onder andere op het vastleggen van het hele proces via de Seesaw-app, waarin de deelnemers via foto's, filmpjes, notities, enzovoort kunnen bijhouden wat ze tijdens de week hebben gedaan. Dit verslag wordt gebundeld in een boekje dat de jongeren meekrijgen en kunnen gebruiken om te tonen wat ze hebben gerealiseerd aan hun ouders of andere belangrijke personen

Somewhere, something incredible is waiting to be known.

Carl Sagan