Samenwerking

 • Broei vzw
 • Kapow
 • Nerdlab
 • KU Leuven -Technologiecampus Gent

INHOUD

Pimp your pumptrack is een samenwerking tussen Broei vzw, Kapow, Nerdlab en KU Leuven - technologiecampus Gent. 

Deze partners bundelen hun krachten om jongeren op een uitdagende manier in contact te brengen met lasercutten, CNC (Computer Numerical Cutting), en de fablab-filosofie in het algemeen, door samen een surfskatepark te ontwerpen.

In de eerste fase begeleiden ze jongeren bij het ontwerpen van een (surf)skateramp, object, rail, meubilair, enzovoort. Vervolgens wordt een schaalmodel gemaakt in samenwerking met het lasercutbedrijf Atelier WATT en met gebruik van de reeds CNC-gefreesde onderdelen op de KU Leuven Technologiecampus Gent. Het uiteindelijke doel is om het schaalmodel om te zetten in een levensgroot model!

INCLUSIEVE AANPAK

 1. Vertrouwde plek: De locatie is nog niet vastgesteld, omdat het project wil onderzoeken waar de groep jongeren zich het beste zou kunnen thuisvoelen. Dit kan zowel bij Kapow en/of Nerdlab zijn, maar ook Broei heeft een mooie locatie in het centrum van de stad. Effect: Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

 2. Middenveldorganisatie: In het kader van dit project bundelen drie middenveldorganisaties hun krachten. Elke organisatie richt zich op een eigen doelgroep en specifiek werkterrein, maar ze opereren allemaal in een stedelijke context. Effect: Deelnemers kunnen worden aangesproken vanuit verschillende doelgroepen.

 3. Betaalbaarheid: Ze verspreiden een oproep naar jongeren via diverse sociale mediakanalen en scholen. Deze reeks workshops wordt gratis aangeboden aan een diverse groep van 15 jongeren.

 4. Co-creatie: Via geleide brainstormsessies en onderzoeksmethoden bouwen jongeren voort op elkaars ideeën. Samen met de deelnemers beslist de begeleider welke richting het project opgaat. Effect: Het proces ligt volledig in handen van de deelnemers.

 5. Train de begeleider: Het delen van kennis gebeurt niet in één richting. Door het (beslissings)proces in handen van de jongeren te laten, treden begeleiders meer op als coaches en worden ze op hun manier gedwongen zich in de leefwereld van de deelnemers te verplaatsen. Effect: Jongeren ervaren autonomie.

 6. Toonmoment: Elke dag willen ze resultaatgericht afsluiten, waarbij de deelnemende jongeren iets tastbaars mee naar huis kunnen nemen. Het uiteindelijke toonmoment wordt in samenspraak met de groep bepaald, variërend van een expo van maquettes tot een digitaal of online toonmoment.

 7. Aansluitend na activiteit: Ze kiezen voor een intensief traject gedurende 5 namiddagen in de paasvakantie. Niet aansluitend. Effect: Een extra drempel voor jongeren die zich speciaal moeten verplaatsen.

 8. Begrijpbaarheid: Door te starten met diverse bezoeken aan specifieke locaties, willen ze jongeren eerst op een informele en ludieke manier laten kennismaken met een skatepark, lasercutters en CNC-bouwsels.

 9. Productgericht werken: Hoewel het project procesgericht te werk zal gaan, staat de creatie centraal. De creaties (zoals skatemeubelstukken, art-installaties, enz.) bieden deelnemers antwoorden op diverse maatschappelijke vragen die zijn onderzocht. Verschillende technische vaardigheden vormen een middel om de creatie vorm te geven.

All skateboarding is, is putting ideas into ideas.

Marc Johnson